- ZAKŁAD BADAŃ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Demokratyzacja debaty publicznej

Trwa nabór artykułów będących rozwinięciem wystąpień wygłoszonych podczas interdyscyplinarnej konferencji naukowej

Demokratyzacja debaty publicznej.
Zagadnienia teoretyczne i badania dyskursu

informacje dla autorów


Abstrakty wystąpień


Planujemy opublikowanie tekstów, po standardowej procedurze recenzyjnej, w zeszytach następujących czasopism naukowych:

„Przegląd Socjologiczny” (pierwotna wersja papierowa, po roku artykuły są dostępne w bazie CEJSH):

„Władza Sądzenia” (czasopismo online, artykuły od razu dostępne w formule open-access):


Prosimy o nadsyłanie artykułów w terminie do 15 października 2016 r. na dwa adresy mailowe: marek_czyzewski@uni.lodz.pl oraz m.a.nowicka@tlen.pl.

Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy.

Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy

red. Marek Czyżewski, Karol Franczak, Magdalena Nowicka, Jerzy Stachowiak Zapraszamy do lektury!

Tom zawiera czternaście rozpraw o kluczowych problemach debaty publicznej, której inicjatorami
i uczestnikami są elity symboliczne, czyli eksperci, publicyści, dziennikarze, pisarze, duchowni, naukowcy, ludzie biznesu, intelektualiści oraz politycy. Autorzy tekstów zebranych w książce
to w znacznej części uczestnicy Warsztatów Analizy Dyskursu, których celem jest multidyscyplinarne badanie komunikowania społecznego w Polsce.

Otwarte Seminarium „Analiza Dyskursu“

Otwarte Seminarium „Analiza Dyskursu“:

Spór o Trybunał Konstytucyjny/Spór o demokrację w Polsce

12 stycznia 2016 r., godz. 17.00

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, sala F-012


Program spotkania:

- Warsztaty badawcze

- Otwarta dyskusja