Dyskurs Manifestacji Obywatelskich w Przestrzeni Publicznej w Polsce 2010–2017. Warsztaty Analizy Dyskursu.

Ogólnopolskie seminarium naukowe
Dyskurs Manifestacji Obywatelskich W Przestrzeni Publicznej w Polsce 2010–2017.
Warsztaty Analizy Dyskursu

30-31 maja 2017, Galeria Miejska Arsenał, Poznań Stary Rynek, Mały Dom Kultury, Zamkowa 3

Obywatelskie manifestacje, które nie mają przynajmniej bezpośrednio socjalnego charakteru są stosunkowo nowym elementem polskiej kultury politycznej. Choć od kilkunastu lat na ulice wychodzą feministki (manify), mniejszości seksualne (marsze równości), słuchacze Radia Maryja (marsze na rzecz udostępnienia platformy cyfrowej TV Trwam), czy działacze Pro-Life, to wydarzenia te miały miejsce sporadycznie i rzadko kiedy gromadziły więcej niż … Więcej…

Niechciana debata. Spór o książki Jana Tomasza Grossa

niechciana debata_500_f

Książka składa się z dwóch części: teoretycznej, prezentującej pojęciowe instrumentarium badań, oraz części empirycznej, w której autorka przeprowadza analizę serii polskich debat wokół kolejnych publikacji Jana Tomasza Grossa dotyczących, mówiąc najogólniej, polskiej pamięci zbiorowej i stosunku wobec Żydów. Książka prezentuje nie tylko całościowe, wyczerpujące podejście, ale także zawiera nowe propozycje w zakresie tego, jak badać jeden z najważniejszych sporów, jakie pojawiły się po zmianie systemowej w Polsce. W części teoretycznej autorka odwołuje się do dorobku wielu badaczy komunikacji społecznej … Więcej…

Mieszkać we dwoje: motywacje, scenariusze i dylematy związane z budowaniem związku intymnego

Para, mieszkanie, małżeństwo

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTS zaprasza na Zebranie, 23 lutego 2017 r., Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Sala E306
Program zebrania
– 16:00 I termin (16:15 II termin) – zebranie sprawozdawczo-wyborcze (dla członków Oddziału Łódzkiego)
– 17:00 – część naukowa zebrania – otwarta dla wszystkich chętnych, w której odczyt wygłosi dr Filip Schmidt z uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pt. „Mieszkać we dwoje: motywacje, scenariusze i … Więcej…

Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy

dyskurs elit_194-278

Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy zawiera czternaście rozpraw analizujących różne formy debaty publicznej inicjowane i prowadzone przez przedstawicieli elit symbolicznych, tj. ekspertów, publicystów, dziennikarzy, redaktorów, pisarzy, autorów podręczników szkolnych, duchownych, naukowców, ludzie biznesu, intelektualistów oraz występujących w środkach masowego przekazu polityków. Autorów interesuje sposób ustalania porządku i hierarchii w obszarze znaczeń, symboli i wartości – badają tę kwestię posługując się instrumentarium interdyscyplinarnej analizy dyskursu.

Analizując współczesny dyskurs publiczny, autorzy jednocześnie pytają … Więcej…

Horyzonty konstuktywizmu

Horyzonty_konstruktywizmu

Horyzonty konstuktywizmu to książka, która stanowi owoc refleksji badaczy polskich i zagranicznych nad źródłami i przyszłością współczesnego konstruktywizmu. Jej autorzy dokonują wielowymiarowych analiz tego stanowiska filozoficznego, pokazując jego możliwe zastosowania i zalety. Publikacja składa się z trzech wchodzących ze sobą w dialog części. Część pierwsza, Tradycje, zawiera przekłady klasycznych tekstów Iana Hackinga, Richarda Rorty’ego, Josefa Mitterera oraz Petera Wehlinga. Dotyczą one społecznego konstruktywizmuu, krytyki dualizmu i postkonstruktywizmu. W części drugiej zamieszczono manifest toruńskiej szkoły konstruktywizmu, a także pięć artykułów badaczek … Więcej…

Jak analizować dyskurs?

Jak analizować dyskursTom Jak analizować dyskurs? […] ustanawia swoiste kompendium wiedzy o dyskursie i sposobach jego analizy, przydatne zarówno dla wykładowców prowadzących przedmioty z „dyskursem” w nazwie, jak i dla studentów różnych kierunków humanistycznych i społecznych, którzy w analizie dyskursu mogą odkryć ciekawą propozycję badawczą. […] Książka składa się z 10 rozdziałów. Każdy z nich można czytać osobno jako odrębną propozycję teoretyczno-metodologiczną w analizie dyskursu. Warto jednak potraktować ją jako monografię, ponieważ propozycje te wzajemnie się oświetlają i uzupełniają. Tym, … Więcej…

Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji

ksiazka_retoryka_i_polityka

Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, to książka zawierająca próby analizy kilku najważniejszych debat publicznych w wolnej Polsce. W części I teksty sięgają do retoryki czasów antycznych, łącząc tę problematykę ze współczesnym polskim kontekstem. W części II, autorzy ukazują konstrukcję i dekonstrukcję III RP, opisują spory o preambułę do konstytucji 1997 roku, przedstawiają dzieje Solidarności, stawiają pytanie „czy Polacy są wciąż narodem wybranym”. Część III przedstawia dyskurs III RP widziany z feministycznej … Więcej…

Pedagogizacja życia społecznego

SC_PŻS_okładka

Właśnie ukazał się najnowszy – szesnasty – numer czasopisma naukowego Societas/Communitas pn. Pedagogizacja życia społecznego. W polskiej literaturze przedmiotu jest to pierwsza próba krytycznego przyjrzenia się zjawisku pedagogizacji życia społecznego w perspektywie foucaultowskiej rządomyślności. W tomie można znaleźć teksty m.in. Marka Czyżewskiego, Karola Franczaka i Magdaleny Nowickiej, Jerzego Stachowiaka oraz Daniela Szmalenberga. Zapraszamy do lektury!

Więcej